Plav
připravujeme


5-6/2017 – povídka indického subkontinentu
7/2017 – inuitská literatura
8/2017 – africká poezie
9/2017 – novodobé adaptace starověkých mýtů


© 2005 občanské sdružení Splav!