Plav
o nás


„V roce 1996 zmizel z pultů časopis Světová literatura a s ním i jediný celistvý kontakt se současností překladové literatury. S postupujícím časem se zdá, že prázdné místo nezaplnilo žádné z nových či starých periodik. Tak vznikla idea jít cestou svépomocnou a pokusit se alespoň částečně vrátit časopis, jehož jádrem by byly současné překlady světové literatury, doplněné případně o literárněhistorické či literárně kritické texty. Jenže jak známo, nelze vkročit dvakrát do téže řeky, a tak nečekejte na dalších stránkách kopii starého v novém.“

Takovým prohlášením uvedli jsme se v našich začátcích, v době, kdy jsme ještě netušili, co to obnáší dělat v Česku měsíčník nějak věnovaný literatuře a dění kolem ní. Dnes čas pokročil a je třeba se ptát, co z našeho troufalého předsevzetí měnit a upřesnit.

V prvé řadě už víme jistojistě, že nejsme kopie starého v novém, že jsme noví a nesrovnatelní. Snažíme se přinášet nové překlady světové literatury, a to především v bilingvním uveřejnění, aby si čtenář sám mohl udělat úsudek o umění a schopnostech českého překladatele a češtiny. Pravidelně uvádíme rozhovor překladatele s překladatelem nebo srovnání dvou překladů téhož. Stále častěji se nám také daří držet se počátečního přání věnovat prostor překladům právě připravovaným k vydání nebo doposud ještě nevydaným, a tak na ně upozorňovat čtenáře respektive česká nakladatelství. A protože touto cestou významně doplňujeme nabídku českých literárních periodik, mohli bychom se se současným stavem spokojit a pokračovat v započatém. My se ale chceme pokusit jít dál a symbiózu literatury, upozornění a překladu završit. Totiž soustavnějším prezentováním autorů a děl u nás dosud zcela opomíjených.

Naše předsevzetí předpokládají značnou orientaci v literárním prostoru, snad se tedy sluší blíže se představit. Měsíčník pro světovou literaturu Plav vydává občanské sdružení Splav!, skupina studentů převážně filologických oborů a několika jejich již odrostlejších přátel. Krom literárního měsíčníku se sdružení významně podílí na organizaci a celkové podobě festivalu českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka – který se v roce 2006 dočkal svého padesátého ročníku –, mimo jiné i festivalovým Soboteckým Pravidelným Lehce Avantgardním Věstníkem SPLAV!. Každý měsíc se také účastníme překladatelských setkání, přátelsky nazývaných „Bubeníčci“. A právě ze stejnojmenného zde vydávaného večerníku vzešel časopis Plav, zkratka slov Překladatelé – Literáti – Autoři – Vykladači.

Ale jako redakce bychom byli rádi, kdyby se ohlas na náš měsíčník odrážel v řadě Proklínán – Litován – Adorován – Veleben, kdyby si Plav v historii urval důstojné místo.


© 2005 občanské sdružení Splav!