Plav
archiv
Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,
Mexiko, to je vzdálená země, která se mnohdy mění v projekční plátno našich představ o přírodním, divokém životě. Nejčastěji se s ním setkáme ve filmu či televizi a zhusta je vidíme pojaté z hollywoodské perspektivy. Například ve westernech a gangsterkách Sama Peckinpaha, kde vystupuje jako země bez zákona, země čisté maskulinity, brutality a svobody. Jako romantický kraj plný rozporů, dravosti a bezpráví – místo, které kypí životem, ale kde platí právo silnějšího.
Bylo by klišé tvrdit, že chceme bořit klišé. Ostatně drogové kartely nadále pustoší oblasti v blízkosti hranic a nejen je; vytváří bezvládí či dvojvládí silových složek a organizovaného zločinu. Nicméně je-li řeč o moderním Mexiku, rozhodně nacházíme víc než násilí a sociální rozvrat, jichž se týkají texty Yuriho Herrery a Luise Enriquea Gutiérreze Ortize Monasteria. V čísle najdete také reflexivní prózy, obrazy nejisté identity, znovu se ustavující subjektivity či přímo fyzických proměn, například v ukázce z románu Daniely Tarazonové. Jak píše ve svém eseji Ezequiel De Rosso: mexická literatura nového tisíciletí nestojí na jistotách, nýbrž na zkoumání nepoznaného.
Na Mexiko zacílený Plav nabízí hned dvojici teoretických textů, za jejichž zajištění je třeba poděkovat především hispanistce a literární vědkyni Markétě Riebové. Doufáme, že spolu s dalšími překlady vám pomohou vzdálené přiblížit a nepoznané lépe poznat.

Antonín Handl


© 2005 občanské sdružení Splav!