Plav
archiv
Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,
mezi dvěma jazykově zaměřenými čísly – ukrajinskou Prahou a mexickou literaturou – se vám dostává do rukou číslo věnované tématu tzv. mýtu šťastného mateřství. Je to číslo do značné míry konceptuální a texty, které v něm najdete, mají být ilustrací výchozího eseje, žádný jiný požadavek jsme na ně při výběru nekladli. Zadání bylo velmi vágní: hledali jsme texty, které pojednávají o nějakém tématu spjatém s mateřstvím, které však toto období v životě ženy (a jejího okolí) nepopisují jako procházku růžovým sadem. Vznikla tak poměrně pestrá mozaika textů a vězte, že mnohé další jsme z různých důvodů takříkajíc hodili přes palubu.
Těžiště čísla spočívá v poezii. Najdete tu básně víc jak sto let staré od autorek, o kterých jste možná nikdy neslyšeli, ale také současné texty žen, které se na literárním poli výrazně etablovaly, mnohdy i navzdory nesnadné životní situaci, kterou jim jejich sudičky připravily – mezi takové patří Skotka Jackie Kayová. Že se tématem mateřství, znásilnění a potratů nezabývají jen autorky starého kontinentu, dokládá překlad z románu Maïssy Beyové, významné alžírské spisovatelky píšící francouzsky. Předpokládanou výtku, totiž že se danému tématu věnují jen ženy, pak vyvrací překlad divadelní hry Wolframa Hölla, který připravila Zuzana Augustová.
V příštím čísle se budeme věnovat literatuře Mexika, těšit se můžete i na recenzi románu sicilského autora Leonarda Sciascii, který nese název Zmizení Ettora Majoramy. Přeji vám únosně bolestné, inspirativní čtení!

Eva Marková
© 2005 občanské sdružení Splav!