Plav
archiv
Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,
k přípravě čísla věnovaného íránským autorkám mě před rokem podnítilo zhlédnutí snímku Píseň bez domova na festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Tento dokument sleduje teheránskou hudební skladatelku Sáru Nadžáfíovou, která se ve svém městě snaží uspořádat společný koncert íránských, francouzských a tuniských hudebnic a zpěvaček. Má to ale jeden háček: od islámské revoluce roku 1979 je v Íránu zakázán zpěv žen na veřejnosti. Po složitém vyjednávání s představiteli státního aparátu se nakonec akci se štěstím podaří uspořádat, avšak konečné svolení je získáno zejména díky účasti zahraničních umělkyň – zrušení koncertu by totiž mohlo způsobit diplomatický skandál.
Takřka okamžitě mi přišla na mysl otázka, zda je v Íránu situace obdobně žalostná i na poli literatury. Za možnost hledat na ni odpověď v tomto časopisu vděčíme Zuzaně Kříhové, přední české odbornici na tvorbu íránských autorek, jež sestavila překladatelský tým tvořený převážně studentkami a studenty z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Díky jejímu eseji a rozhovoru, jejž pořídila s básnířkou Sepíde Džodejríovou, žijící v Praze, se dozvídáme, že obraz ženské literární tvorby v Íránu (i za jeho hranicemi) je mnohem pestřejší. Neplatí tu sice žádný takový striktní zákaz jako v hudbě, ale nejrůznější měkčí formy cenzury, autocenzury a osobně cílených omezení jsou přítomny.
I když je emigrace mezi íránskými literátkami poměrně častým jevem, byly všechny texty, jejichž překlady si můžete v aktuálním čísle přečíst, napsány v perštině, s jedinou výjimkou – poutavý román U Zdi Všemohoucího autorky Farnúš Mošíríové, pobývající od konce 80. let v USA, vznikl v angličtině. Vrcholnou ukázkou íránského ženského psaní je kapitola z vynikajícího románu Ženy bez mužů taktéž exilové spisovatelky Šahrnúš Pársípúrové. Z povídkové tvorby lze doporučit dojemné vyprávění o ztracené paní Anárí a jejích nezbedných synech, v němž Golí Taraqíová zpřítomňuje téma kontrastů mezi rodným Íránem a západním světem.
Nechť je vám íránské ženské číslo přitažlivým čtivem. A příště budeme mapovat výskyty vědeckofantastického žánru v Asii.

Pavla Nehasilová


© 2005 občanské sdružení Splav!