Plav
archiv


<< 2/2016 >>

2. číslo ročníku 2016
„Argentina: Hrdinství porážky“


obálka Vít Pokorný, 56 stran


Obsah:

Vít Pokorný
Úvodník 1
 

Esej k tématu

Josef Opatrný
Nezávislost Argentiny 2
 
Josef Opatrný
Tři století česko-argentinských vztahů 4
 

Rozhovor

Martín Kohan
Šedá zóna beztrestnosti mě fascinuje 9
 

Esej k tématu: Historická paměť

Vít Pokorný
Literární bloudění v labyrintu paměti 15
 

Téma: Historická paměť

J. J. Saer, N. Strejilevichová, P. Pron | V. Pokorný, M. Matušková
Argentinská literatura paměti 18
 

Esej k tématu: Město

Anežka Charvátová
Město zády k moři 25
 

Téma: Město

C. Piñeirová, L. Hekerová, H. Ronsino | A. Charvátová, O. Hrách
V útrobách aglomerace 28
 

Esej k tématu: Humor

Vít Kazmar
Kapesní smích 33
 

Téma: Humor

R. Modern, A. M. Shuová, I. Blaisten | Vít Kazmar
Vtipně a stručně 35
 
Isidoro Blaisten | Markéta Malinová
Hamlet, kralevic dánský aneb radost ze života 41
 

Esej k tématu: Marginalita

Carla Mizzau
Lidovost a okrajovost v současné argentinské literatuře 44
 

Téma: Marginalita

S. Olguín, A. Magnus, L. Oyola | A. Charvátová, V. Kazmar
Umění na okraji 47
 

Teorie překladu

Ana María Agudová Apariciová | Vít Pokorný
Překládání je úžasná životní zkušenost 51
 

Překladatelská soutěž Jiřího Levého

Carl Zuckmayer | Lenka Veselá
Příběh o tůni 53
 


<< 2/2016 >>
© 2005 občanské sdružení Splav!