Plav
archiv
Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
právě držíte v ruce letošní nejexotičtější vydání Plavu. O filipínském písemnictví se u nás moc neví – a vlastně ani o tom vzdáleném ostrovním státě, který vídáme v médiích hlavně kolem Velikonoc, kdy se tamní fanatičtí křesťané šlehají důtkami, nebo ve chvíli, kdy ostrovy zasáhne zde tak obvyklý ničivý tajfun nebo zemětřesení. Literatura tohoto souostroví na hraně mezi Asií a Tichomořím je přitom pestrá jazykově i tematicky.
V čísle jsme se pokusili provést průřez literární tvorbou od konce 19. do 21. století, od otce zakladatele Josého Rizala, přes klasiky Nicka JoaquínaF. Sionila Joseho po nejsoučasnější povídkovou tvorbu.
Zastoupeny jsou španělsky, anglicky i čínsky psané texty; v jednom případě zveřejňujeme i originál básní v tagalštině. Tagalština, která je základním stavebním kamenem filipínštiny, budiž jediným skromným zástupcem bohaté škály místních jazyků, o kterých si můžete přečíst v rozhovoru s Virgiliem S. Almariem, básníkem a předsedou Komise na podporu filipínštiny. „Úspěchy filipínštiny jakožto národního jazyka – jazyka literatury a později i jazyka vědění a národního pokroku – se už dále nedají popírat a zvrátit, a to ani těmi, kteří jsou proti ní,“ říká Almario a zdůrazňuje úlohu poezie ve světě plném rychlých sdělení a zkratek. Původní tvorba například v cebuánštině či bikolštině sice zažívá vzestup, překladatele do češtiny ovšem zatím postrádáme. Snad se tedy Komise zaměří nejen na domácí autory a překlady světové literatury do filipínštiny, ale i na export.
O filipínské literatuře byste se zdaleka tolik nedozvěděli nebýt člena naší redakční rady Jaroslava Olši, jr., současného velvyslance České republiky na Filipínách. Jemu patří velký dík za odborný dozor nad celým číslem, za výběr a dodání těžko sehnatelných textů a napsání medailonků filipínských autorů i za balíčky sušeného manga, které mi přivezl jako exotický suvenýr a které dodaly při práci na tomto vydání mnoho energie.
V neposlední řadě bychom vás rovněž rádi pozvali na křest přítomného Plavu, který proběhne ve spolupráci s filipínskou ambasádou v pondělí 31. srpna od 18 hodin v Českém centru v Praze.
Příště vychází letní dvojčíslo, které se zaměří na překlady z jazyka jidiš.
Příjemné čtení!

Silvie Mitlenerová


© 2005 občanské sdružení Splav!