Plav
archiv


<< 5-6/2013 >>

5.–6. číslo ročníku 2013
„Okcitánské koření“


obálka Vít Pokorný, 96 stran

Obsah:

Vít Pokorný
Úvodník 1
 

Rozhovor

Bernard a Michèle Lesfarguesovi
Není jisté, jestli okcitánština na vlastním území přežije 2
 

Esej k tématu

Richard Vacula
Okcitánština – neexistující jazyk? 6
 
Robert Lafont | Luděk Liška
Odcizení 10
 

Téma

Jiří Pelán
Okcitánský trobador Jaufré Rudel de Blaia 13
 
A. de Carcassés, R. Vidal de Besalú | Matouš Jaluška
Pomluva otcem lásky ve dvou okcitánských fabliaux 20
 
Kurtoazní román | Josef Prokop
Veršovaný kurtoazní román o Flamence 27
 
P. Godolin, A. du Pré, G. du Bartas, P. de Garros | J. Prokop
Básníci okcitánského baroka 31
 
Jasmin, Théodore Aubanel | Richard Vacula
Hlas druhé renesance 37
 
Victor Gélu | Vít Pokorný
Výstava 43
 
Frédéric Mistral | Eliška Matyášová
Jarjaye v ráji 46
 
J. Roumanille, C. Seignolle | M. Kadlecová, I. Picková, A. Třesohlavá
Provensálské a okcitánské pohádky 49
 
Yves Rouquette | Vít Pokorný
Estoqui 57
 
Max Rouquette | Kateřina Zadáková
Costasolanova smrt 60
 
Jean Ganiayre | Vít Pokorný
Brána temnoty 62
 
Bernard Manciet | Eliška Matyášová
Krysa mé tetičky 64
 
Jean Boudou | Eliška Matyášová
Nový pořádek 66
 
Bernard Lesfargues | Vít Pokorný
Osvobození Castillonu 69
 
Robert Lafont | Luděk Liška
Larzac nedáme! 71
 
J. Boudou, B. Manciet, M. Rouquette, Y. Rouquette, M. Delpastreová, B. Lesfargues, J.-M. Petit | M. Bryan, M. Pokorný
Současná okcitánská poezie 76
 

Teorie překladu

Matouš Jaluška
Zahradní jazyk 88
 

Kritika překladu

Jaroslav Otčenášek
Jemné vylepšování
(Miljenko Jergović: Sarajevské Marlboro) 92
 

<< 5-6/2013 >>
© 2005 občanské sdružení Splav!