Plav
archiv


<< 1/2012 >>

1. číslo ročníku 2012
„Bardi Bretaně“


obálka Vít Pokorný, 56 stran

Obsah:

Úvodník Víta Pokornéhos. 1
 
Bretaň – popis jednoho zápasus. 2
rozhovor se Zdeňkem Hrbatou
 
Ernest Renan: Keltská dušes. 7
esej v překladu Luďka Lišky
 
Théodore Hersart de La Villemarqué: Gwenc'hlanovo proroctvís. 11
originál a překlad Zdeňka Hrbaty
 
François-René de Chateaubriand: Paměti ze záhrobís. 15
překlad Aleše Pohorského
 
Émile Souvestre: Poslední Bretoncis. 20
překlad Lucie Koryntové
 
Saint-Pol-Roux: Paní s kosous. 23
originál a překlad Jiřího Pelána
 
M. Glanndour a A. Duvalová: Moderní poezie v bretonštiněs. 26
originál a překlad Mikuláše Bryana a Zdeňka Hrbaty
 
Saint-Pol-Roux a Guillevic: Moderní poezie ve francouzštiněs. 31
originál a překlad Zdeňka Hrbaty
 
François-Marie Luzel: Křesťanské pověsti Dolní Bretaněs. 36
překlad Elišky Matyášové
 
Georges Perros: Slepované papírys. 40
překlad Václava Jamka
 
Pierre-Jakez Hélias: Kůň hrdosti, Ti druzí a ti mís. 46
překlad Víta Pokorného a Alana Beguivina
povídka Láska až za hrob, v tištěném čísle nevydaná
 
Básník Chateaubriands. 52
teorie překladu Aleše Pohorského


<< 1/2012 >>
© 2005 občanské sdružení Splav!