Plav
archiv


<< 6/2011 >>

6. číslo – červen 2011
„Slova psaná na vodu“


obálka Inga Khatiashvili, 56 stran

Obsah:

Úvodník Karolíny Macákovés. 1
 
...a pěkně se oženili a dali dětem nóbl jménas. 2
rozhovor s Tomášem Jurkovičem
 
Poetický princips. 6
esej Zdenky Švarcové
 
Veršovaně napříč minulým stoletíms. 8
japonští básníci 20. století v překladu Zdenky Švarcové
 
Banana Jošimoto: Správná míras. 13
překlad Lucie Šedivé
 
Takeo Arišima: Vyprávění o mém kloboukus. 19
originál a překlad Terezy Břendové
 
Kaoru Takamura: Palma a ještěrkas. 26
překlad Sylvy Martináskové
 
Gosengoku Ueda, Mikiró Sasaki: Básněs. 29
originál a překlad Sylvy Martináskové
 
Momoko Sakura: Vzpomínka na jarní říčkys. 32
překlad Ivony Barešové
 
Momoko Sakura: Výjimečný mladík
a obyčejná dívka
překlad Ivony Barešové (není v tištěném čísle)
 
Džiró Akagawa: Pomsta šálkem čajes. 35
překlad Ivony Barešové
 
Džiró Akagawa: Volání vyhrazené pomstě
překlad Terezy Nakaya (není v tištěném čísle)
 
Džiró Akagawa: Důkaz
překlad Sylvy Martináskové (není v tištěném čísle)
 
Tecuo Miura: Vakonošs. 38
překlad Terezy Nakaya
 
Hjakken Učida: Dlažbas. 42
překlad Tomáše Jurkoviče
 
Murakami, otřes ses. 45
recenze Lucie Koryntové
(Haruki Murakami: Po otřesech)
 
Překlady japonské literatury vydané v letech 1990–2010s. 47
bibliografie Terezy Nakaya a Sylvy Martináskové
 
Zkoumání Skoumalova Portrétus. 53
kritika překladu Štěpána Dudeška
(James Joyce: Portrét umělce v jinošských letech)


<< 6/2011 >>
© 2005 občanské sdružení Splav!