Plav
archiv


<< 7-8/2010 >>

7.-8. číslo – prázdniny 2010
„Samota v Kanadách“


obálka Antonín Handl, 86 stran

Obsah:

Úvodník Antonína Handlas. 1
 
Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie Is. 2
Earle Birney v překladu Miroslava Jindry
 
Multikulturní literatura není menšinová literaturas. 4
rozhovor se Smaro Kamboureliovou
 
Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie IIs. 7
Al Purdy a M. Travisová Laneová v překladu Miroslava Jindry
 
Pro nás příroda nikdy nezahynulas. 10
rozhovor s Tomsonem Highwayem
 
Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie IIIs. 14
Margaret Atwoodová a Fred Wah v překladu Miroslava Jindry
 
Thomas King: Kojot a Nepřátelský Cizincis. 17
překlad Kláry Kolinské
 
Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie IVs. 24
Don McKay a Dennis Cooley v překladu Miroslava Jindry
 
Rohinton Mistry: Lekce plavánís. 27
překlad Kláry Kolinské
 
Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie Vs. 38
Lorna Crozierová a Tim Lilburn v překladu Miroslava Jindry
 
Deborah Willisová: Zmizenís. 41
překlad Víta Prokopia
 
Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie VIs. 47
Don Domanski a Christopher Dewdney v překladu Miroslava Jindry
 
Charles Taylor: Kanadská budoucnost?s. 50
překlad Antonína Handla
 
Výběr z moderní kanadské anglofonní poezie VIIs. 56
Di Brandtová a George Elliott Clarke v překladu Miroslava Jindry
 
Monique Proulxová: Francouzi, Francouzkys. 58
překlad Elišky Matyášové
 
Jacques Brault: Paměťs. 63
originál a překlad Lucie Koryntové
 
Sylvie Massicotteová: Odejít odsuds. 66
překlad Kláry Ležatkové
 
Roch Carrier: Milé smutkys. 68
překlad Elišky Matyášové
 
Jacques Ferron: Krajinářs. 71
překlad Kláry Ležatkové
 
François Barcelo: Fernard Fourniers. 74
překlad Elišky Matyášové
 
Koketní dopis George Sand Alfredu de Mussetovis. 79
Přelož si sám Lucie Koryntové
 
Drzé čelo lepší než poplužní dvůrs. 81
kritika překladu Miloslava Uličného


<< 7-8/2010 >>
© 2005 občanské sdružení Splav!