Plav
archiv


<< 3/2009 >>

3. číslo – březen 2009
„Belgie: literatura pomezí“


obálka Eliška Koryntová, 56 stran

Obsah:

Úvodník Lucie Koryntovés. 1
 
Proč má Belgie smysls. 2
rozhovor s Geertem van Istendaelem
 
Jazyk a chybějící identita v současné prózes. 6
esej Jean-Marie Klinkenberga v překladu Anny Čmejrkové
 
William Cliff: Stát v Belgiis. 12
překlad Mikuláše Bryana
 
Jacques Izoard: Obchodníčcis. 18
překlad Erika Lukavského
 
Paul Willems: Mlžná katedrálas. 21
překlad Lucie Koryntové
 
Louis Scutenaire: Moje zápisys. 24
překlad Václava Jamka
 
Koen Peeters: Brusels. 29
překlad Martiny Loučkové
 
Lanoye, Moyaert, Van heeová: Městští básnícis. 32
překlad Martiny Loučkové
 
Annelies Verbekeová: Spi!s. 35
překlad Jany Pellarové-Irmannové
 
Překlady valonských autorůs. 39
bibliografie
 
Překlady vlámských autorůs. 41
bibliografie
 
Henri Michaux: Velký bojs. 44
originál a překlady Václava Jamka, Tomáše Havla a Lucie Koryntové
 
Energetická bomba, po které přejde chuťs. 47
recenze Lucie Sedláčkové
 
Svévole, či sebezapření?s. 51
kritika překladu Michaely Otterové


<< 3/2009 >>
© 2005 občanské sdružení Splav!