Plav
archiv


<< 2/2008 >>

2. číslo – únor 2008
„Francouzské divadlo slova“


obálka Michal Puhač, 56 stran

Obsah:

Francouzské divadlo slovas. 1
úvodník Lucie Koryntové a Josefa Šlerky
 
Podoby současného psaní pro divadlos. 2
rozhovor Lucie Koryntové s Petrem Christovem
 
Francouzská dramatická tvorba: na věčném rozcestí literatury a divadlas. 6
Daniela Jobertová
 
Laurent Mauvignier: Poutos. 10
originál a překlad Evy Novotné
 
Marie Redonnetová: Cirkus Pandors. 20
překlad Jany Schulzové
 
Marie NDiayová: Tatínek má hlads. 26
překlad Kristýny Balajové
 
Noëlle Renaudová: Procházkys. 31
překlad Anny Čmejrkové
 
Michel Vinaver: 11. září 2001s. 38
překlad Jiřiny Kutálové
 
Kritika, teorie a dějiny překladu:
Česky? Bohužel ne hezky. Výpisky z českého překladu Lepapovy Země literatury
s. 47
Jovanka Šotolová
 
Bloudění dramatickými světy Bernarda-Marie Koltèses. 52
recenze Petra Christova
 
Výběrová bibliografie k tématus. 55
Daniela Jobertová
 
Scéna zaměřená na francouzské dramas. 56
aktualita Marie Iljašenko
 
Erratas. 56

<< 2/2008 >>
© 2005 občanské sdružení Splav!