Plav
archiv


<< 1/2008 >>

1. číslo – leden 2008
„Z literatur Hispánské Ameriky“


obálka Jiří Peca, 56 stran

Obsah:

Z literatur Hispánské Amerikys. 1
úvodník Veroniky Hesounové
 
Kterak (ne)vychováváme překladatele beletries. 2
rozhovor Miloslava Uličného s Annou Houskovou
 
Wendy Guerra: Všichni odcházejís. 5
originál a překlad Denisy Kantnerové
 
Mario Benedetti: Kde je zakopán pess. 15
překlad Jany Šritrové
 
Marco Antonio de la Parra: Monogamies. 18
překlad Miloslava Uličného
 
Roberto Bolaño: Divocí detektivovés. 24
překlad Anežky Charvátové
 
Federico Andahazi: Milosrdné dušes. 29
překlad Jana Mattuše
 
O překládání a nakládánís. 33
rozhovor Miloslava Uličného s Janem Mattušem
 
Překladatel Antonín Pikharts. 37
Miloslav Uličný
 
Metafora dnešní Kolumbies. 39
recenze Anny Tkáčové
 
Laura Restrepo: Temná nevěstas. 41
překlad Jana Schejbala
 
Kritika, teorie a dějiny překladu: Česká verze gaučovského eposu Martín Fierros. 44
Miloslav Uličný
 
Literatura Hispánské Ameriky v českých překladech v letech 2005, 2006 a 2007s. 50
 
Soupis her španělských a hispanoamerických autorů uvedených na českých scénách v období 2000–2007s. 52
 
Dny literárního překladu v Tarazoněs. 56
aktualita Miloslava Uličného

<< 1/2008 >>
© 2005 občanské sdružení Splav!