Plav
archiv


<< 10/2007 >>

10. číslo – říjen 2007
„Velšská literatura“


obálka Jan Steklík, 56 stran

Obsah:

Svrchovanost úhrnnostis. 1
úvodník Lukáše Novosada
 
Poznámka k velšskému jazykus. 2
Hynek Janoušek
 
Literatura ve Walesus. 7
Vladimíra Šatavová
 
Meic Stephens: K velšské literatuřes. 8
překlad Vladimíry Šatavové
 
Velšská středověká poezies. 11
překlad Leoše a Vladimíry Šatavových
 
Gerald z Walesu: Mise do Walesus. 22
překlad Petra Šourka
 
Na hraně písemnictvís. 24
Petr Šourek
 
Walter Map: Dvorské hříčkys. 26
překlad Petra Šourka
 
Třináct pokladů ostrova Británies. 30
překlad Daniela Samka
 
Triády ostrova Británies. 32
překlad Daniela Samka
 
Dylan Thomas: Dětské vánoce ve Walesus. 36
překlad Radky Šmahelové
 
Mihangel Morgan: Čaj s královnous. 38
překlad Hynka Janouška
 
Vražda řečis. 43
originál Gwyneth Lewisové, překlad Hynka Janouška
 
Kritika, teorie a dějiny překladu:
Nad českými překlady lyrické prózy Eudory Weltyové
s. 49
Michala Bernkopfová
 
Výběrová bibliografie k tématus. 55
 
Překladatelská cena Josefa Jungmanna za rok 2006s. 56
aktualita Jana Hona

<< 10/2007 >>
© 2005 občanské sdružení Splav!