Plav
archiv


<< 6/2006 >>

6. číslo – červen 2006
„S malou lžicí déle chutná“


obálka Hana Zobačová, 48 stran

Obsah:

Cesta za severní hvozdys. 1
úvodník Františka Martínka
 
Chybí vůdčí osobnosts. 2
Rozhovor s Jiřím Mudrou
 
Lužickosrbská literatura v českých pohledechs. 6
Helena Ulbrechtová-Filipová
 
Ad lectorem poetams. 12
originál Jana Raka a Jana Boka, překlad Jakuba Žytka
 
Basnje 20. lětstotkas. 17
originál Michała, Antona, Tomasze, Maksymiliana M. a Benjamina Nawkových, překlad Milana Hrabala
 
Smíšené zbožís. 21
originál Róži Domašcyny, překlad Františka Martínka
 
Dvě básněs. 28
originál Róži Domašcyny, překlad Milana Hrabala a Radka Čermáka
 
Basnje w zakachs. 30
originál Kita Lorence, překlad Milana Hrabala
 
Stysk wyskas. 35
originál Benedikta Dyrlicha, překlad Milana Hrabala a Lukáše Novosada
 
Dorothea Šołćina: Klikatá pěšinas. 39
překlad Milana Hrabala
 
Lubina Hajduk-Veljkovićowa: Magnólies. 41
překlad Radka Čermáka
 
Peter Handke: Brouk na morovém sloupus. 45
překlad Jana Hona
 
Kito Lorenc: Basnje w zakach
CD přiložené k červnovému číslu

<< 6/2006 >>
© 2005 občanské sdružení Splav!