Plav
archiv


<< 2/2005 >>

2. číslo – červen 2005
„My, dobří Evropané“


ilustrace Pavel Samsa Tic, 56 stran

Obsah:

My, dobří Evropanés. 1
úvodník Josefa Šlerky
 
Řeč staré řečtiny v současné češtiněs. 2
rozhovor Zdeňka Kratochvíla a Vojtěcha Hladkého
 
Homér: Ílias, zpěv 16.s. 8
překlad Vladimíra Šrámka
 
Homér: Ílias, zpěv 16.s. 11
překlad Otmara Vaňorného
 
Proti Filónovis. 14
originál Lysia, překlad Lukáše Nagye
 
Vyvrácení všech herezí, 5. knihas. 17
originál Hippolyta Římského, překlad Matyáše Havrdy
 
List biskupu Polykarpovis. 23
originál Dionýsia Areopagity, překlad Vojtěcha Hladkého a Martina Koudelky
 
Obhajoba proti odpůrcům svatých obrazůs. 26
originál Jana z Damašku, překlad Jaroslava Rytíře
 
Historia religiosas. 37
originál Theodóréta z Kyrru, překlad Jiřího Pavlíka
 
Žalmys. 47
překlad Jana Duška
 
Kantuziliho modlitbas. 49
překlad Hany Maceškové
 
Délský potápěč k Hérakleitově řečis. 52
Zdeněk Kratochvíl
 
Errata prvního číslas. 56
redakce
 
<< 2/2005 >>
© 2005 občanské sdružení Splav!