Plav
světová literatura


Plav – měsíčník pro světovou literaturu21. března 2017 Právě dnes vychází první číslo nového ročníku. Věnováno je fenoménu alkoholu v postsovětských zemích. Tak na zdraví a do dna!

© 2005–2009 občanské sdružení Splav!